Takaisin artikkeliin


Ihmisyyteen liittyy valinnanvapaus ja tätä kautta mahdollisuudet monenlaisiin ongelmiin. Jokainen on omasta mielestään, omasta näkökulmastaan, omaan kehitysvaiheeseensa liittyen oikeassa oleva. Valinnanvapauteen liittyen ihmistä ei saisia tuomita, ”noitua” vääristä ratkaisuista. Vääriä ratkaisuja, tekoja voi arvioida ja olla hyväksymättä. Ihmisyyteen liittyy pyrkimys estää pahantekemistä itselleen tai toiselle. Esimerkiksi jos koiralauma kävisi lapsen kimppuun, niin jokainen olisi valmis auttamaan lasta. Tietyllä tavalla on vastaavuus, jos miesjoukko kävisi yksittäisen ihmisen kimppuun. Yleisessä mielipiteessä on ollut useasti samantapainen vastaavuus, joka on mahdollistanut monenlaiset kauhuteot.

Yleisen mielipiteen harhaanjohtamisella saatiin eräänä esimerkkinä orjuuskin säilymään joissakin kristyissäkin valtioissa aina 1800-luvulle. Meidän aikanamme USA:n hyökkäystä Irakiin edelsi tehokas, keinoja kaihtamaton väärien tietojen levittäminen yleisen mielipiteen muokkaamiseksi hyökkäyssodalle myönteiseksi, jopa Jumalan tahtokin otettiin mukaan sodan perusteluihin.

Ihmisyys ja henkinen kehitys tulee esiin valintatilanteissa. Ihmisyydessä on aina läsnä sekä valo että pimeys. Kun ihminen tiedostaa pimeyttään, varjoansa, niin pitäisi olla tapahtumasta kiitollinen ja suhtautua kielteisiin ominaisuuksiinsa, ihmisen kehittymättömään osaan rakkaudellisesti, myötätuntoisesti eikä missään tapauksessa itseänsä tuomitsemalla tai rankaisemalla. Omien kielteisten voimiensa kanssa pitäisi olla tietoisessa tasapainossa, kielteiset energiat eivät itsessään ole pahoja. Ei tulikaan itsessään ole paha, ennen kuin sitä käytetään väärin. Ihmisen pimeys heijastelee pelkoja, eläinihmistä, muista välinpitämätöntä itsekkyyttä, viidakonlakeja, olemassaolon taistelua. Vasta omien kielteisten ominaisuuksien tiedostaminen antaa mahdollisuuden kasvuun ja muutokseen. Toiset ihmiset ovat kuin peilejä antaen mahdollisuuden tulla tietoiseksi omista kielteisistä piirteistä, toisessa ihmisessä ärsyttää nimenomaisesti omat kielletyt, arveluttavat ja torjutut ominaisuudet.

Takaisin artikkeliin