Takaisin artikkeliin

Psykiatri Reima Kampman teki vuonna 1973 väitöskirjan ihmisen sivupersoonista ja seuraavana vuonna tästä asiasta kirjan ”Et ole yksin”. Kirjassa kuvataan, kuinka hypnoosin avulla saatiin ihminen kertomaan aikaisemmista ruumiillistumisistaan. Henkisten kirjojen mukaan vasta ihmisen korkeampi minä on tietoinen aikaisemmista ruumiillistumista, toisin sanoen maallinen mieli ei voi manipuloida tai pakottaa korkeampaa mieltä tälläkään tavalla tahtoonsa. Samantapainen asia tapahtuu, jos meedio kuvaa jälleensyntymiä eikä meediolla ole toimivaa yhteyttä korkeampaan minään. Tällöin kuvaukset tulevat mielikuvitusmaailmasta, astraalimaailmasta.

Ihminen luo ajatuksillaan roolihahmoja, joihin tarvittaessa voi virittäytyä. Tässä on keskeistä pyrkiä samastumaan sankarihahmoon ja tämän erikoiskykyihin. ”Pehmo” isä voi muuttua hetkessä aivan toisenlaiseksi, ”vieraaksi ihmiseksi”, esimerkiksi urheilussa ”kovanaamaksi”. Jotkut näyttelijät ovat roolien muuntautumiskyvyissään aivan erinomaisia.

Uskonnossa on tärkeätä usein ajatella, virittäytyä korkeaan uskonnolliseen pyrkimykseen. Mieli alkaa toteuttaa annettua tehtävää. Jeesus suositteli pyrkimykseksi ensimmäiseksi etsiä Taivasten Valtakuntaa, kokemuksellista Luojayhteyttä.

Ihminen voi luoda myös kuvitellun ajatusolennon. Jung toi kirjassaan tästä esimerkkinä eristyksissä olevan majakanvartijan, jonka piilotajunta loi yksinäisyyteen kuvitellun seurustelukumppanin. Kuviteltu ajatushahmo peilaa omia persoonallisia ajatuksia, toiveita ja haluja. Ihminen voi luoda myös ajatuksillaan oman paholaisensa, oman saatanansa, pelottavan mielikuvitusolennon. Tämä saadaan aikaiseksi toistuvasti paholaista ajattelemalla, muodostamalla mielikuvia tämän pelottavuudesta, vaarallisuudesta, pelottavista kyvyistä ja yliluonnollisista ominaisuuksista. Tällöin omat luodut paholaisajatukset ja pelot pyrkivät enemmän ja enemmän täyttämään mieltä. Luodut ajatukset pyrkivät jatkuvasti tulemaan mieleen ja toteuttamaan tietokonemaisesti annettuja käskysanoja. Vähitellen mielikuvituksessa luotu paholainen tulee omaksi todellisuudeksi. Tämän jälkeen on jopa mahdollista kuvitella paholainen melkein kaikkialle. Ihminen näkee, mitä odottaa näkevänsä. Ihminen näkee maailman omien mielikuviensa mukaisena.

On yllättävää, että aikuisetkin voivat samastua viihteelliseen elokuvaan tai urheilutapahtumaan niin paljon, että saattavat tässä yhteydessä tulla vihaisiksi, kostonhaluisiksi ja jopa väkivaltaisesti käyttäytyviksi. Väkivaltaviihde ratkaisumalleillaan yksinkertaistaa asioita ja tekee omalla tavallaan virheellisiä uskomuksia voimankäytöstä käyttökelpoisena keinona hoitaa mitä moninaisimpia ongelmatilanteita. Yksilötasolla myös perheväkivalta, koulu- ja työpaikkakiusaaminen ovat toiseen kohdistuvia kielteisen ajattelun väkivaltaisia ilmenemismuotoja, joilla puretaan toisen kustannuksella omia kielteisiä tunne-energioita, ”tunnehaavoja”, omaa pahaaoloa, omia pelkoja ja epäonnistumisia.

Henkisissä kirjoissa tuodaan toistuvasti esille, että omaan henkiseen kehitykseen ja ihmisyyteen liittyy vapaa tahto ja tämän vuoksi toista ei saa yrittää hallita peloilla tai yrittää pakottaa omaan tahtoonsa, esimerkiksi uskonnollisessa liikkeessä. Maallisessa elämässä tähän voi liittyä turvallisuutta, mutta henkisessä mielessä asia on traumaattinen. Oman henkisen johdatuksen voisi olla vaikeata saada huomiota ihmisen mielessä, jos on toisen ihmisen ”noitumana”. On vaikeata kokea tai havaita mielessään hyväksymiensä ajatuksiensa vastaisia asioita. Vaikka kirkkouskonnoissa on monenlaisia käsityksiä, niin ihmisen itsensä pitää puhdistaa oma kielteinen ajattelunsa, oma "pimeytensä", sitä ei tee kukaan muu.

Takaisin artikkeliin