< “Arsti tähelepanekuid teispoolsusest”

Artiklist: Experimentalberichte: Die Mediumschaft des Franek Kluski (Warschau) von F.W. Pawlowski Professor der Anatomie an der Universität Michigan Zeitschrift für Parapsychologie

lk. 5 - 22 1926 (saadaval Berliini raamatukogus, ilmunud aastatel 1926-1934)

Umbes 30 aastat tagasi, kui õppisin veel ülikoolis, äratas minu tähelepanu poola teadlane dr. Ochorowicz, kes tõi tol ajal Varssavisse uue meediumi Eusapia Palladino. Mitme kuu jooksul olid ajalehed tulvil istungite kirjeldusi ning istungitel osalenud erinevate teadlaste vastuseid. Sellest ajast sai alguse minu huvi okultistliku kirjanduse vastu ning olen hästi kursis kõigi selle valdkonna suurepäraste uudisteostega, mis on ilmunud nii Poolas kui ka Saksamaal, Venemaal, Prantsusmaal ja ennekõike Inglismaal.

Minu isiklik seisukoht oli hoolimata kogemustest, mille olin omandanud asjahuviliste istungitel (koputus ja levitatsioonid), pigem kahtlev, sest minu arusaama kujunemist mõjutasid korduvad ja hästi tõestatud tähelepanekud pettuste kohta. Kuid täielikult ei õnnestunud mul tunnet, et mingi tõetera asjas siiski peitub, tõrjuda. Panin imeks, et ametlik teadus ei pööranud neile nähtustele kuigivõrd tähelepanu ning mingeid süstemaatilisi uuringuid ei korraldatud. Tookord ei olnud mul veel aimu teaduslikust umbusaldusest ja olin arvamusel, et üks hästi dokumenteeritud ja tulemuslik katse korvaks tuhat vähem õnnestunut.

Härra Franek Kluski on paljulugenud ja haritud mees. Ta pärineb austusväärsest ja tuntud perekonnast, ta on suurepärane poeet ja tal on väga hea positsioon ühes pangas. Ta on oma sõprade ja tuttavaste seas väga populaarne ning hinnatud kui meeldiv kaaslane. Kuigi tema võime toimida meediumina, nagu ka paljude teiste suurepäraste meediumite võime, on päritud, on see alles pärast maailmasõja lõppu praeguses ulatuses välja arenenud. Kluski enda jaoks on see mõistatuslik ja ta püüab kartlikult teha kõik, et oma võimet õigesti mõista.

Ta teeb katseid või arvab end olevat kohustatud tegema katseid mõnede oma sõpradega, kuid katse juures viibivatesse kõrvalistesse isikutesse suhtub siiski üsna vastumeelselt, kuna kardab, et ülemääraselt sobimatu või väär entusiasm pettuse avastamisel tekitaks talle füüsilisi vigastusi. Kahtlustavate uurijate ja teadlaste halvustavad süüdistused meediumite aadressil on teda sügavalt solvanud ning umbusklikuks muutnud. Seetõttu tegutseb ta varjunime all. Tänu asjaolude soodsale kokkulangemisele õnnestus mu õe (või venna) pojal, keda ma polnud mitu aastat näinud, Kluski perekonnaga sõprussuhted sõlmida. Seeläbi sai mulle osaks ootamatu õnn osaleda rühma koosolekul. Härra Kluski lükkab sageli tagasi vägagi suuri rahalisi pakkumisi, mida külalised talle üheainsa istungi eest teevad. Olgu siinkohal öeldud, et minu õe (või venna) poeg on täiskasvanud mees, kes töötab välisministeeriumis vastutusrikkal ametikohal.

Härra Kluski laseb meelsasti istungil osaleda uurijatel ja teadlastel, kes on tõsiselt neist nähtustest huvitatud ning on nõus ka kõikvõimalike kontrollimistingimustega niipea, kui ta on veendunud nimetatud härraste siiras suhtumises endasse. Ta sõitis uurimuste huvides ka Prantsusmaale ja Itaaliasse ning ka Varssavis on võõrad teadlased saanud loa tema istungitel osalemiseks.

Dr. Gustav Geley esitab oma teoses "L'Ectoplasmie et la Clairvoyance" (ilmunud 1924 Felix Alcani kirjastuses Pariisis) mahukaima ettekande, mis seni Kluski kohta on koostatud ning nimetab teda selles "kõikide meediumite kuningaks".

Nähtused, mida ma Kluski juures kogesin, on tõepoolest täiesti tavatud ja kaugelt üle kõigest sellest, mida olin seni lugenud või kuulnud. Tavalised ettevalmistused enne istungi algust hõlmavad katseruumi ja selles olevate esemete hoolikat ülevaatust, akende ja uste sulgemist ning nende vahapaberiribadega kinni liimimist, kusjuures neile ribadele kirjutavad istungil osalejad salamärke või oma allkirja. Soovi korral ja kui istungil ei osale naisi, töötab härra Kluski täiesti alasti.

Niipea, kui kõik osalejad on laua ümber istet võtnud ning ahela moodustanud, langeb härra Kluski peaaegu silmapilkselt transsi ning üleloomulikud nähtused ilmuvad praktiliselt kohe.

Ahela moodustamiseks haaratakse naabri väikesest sõrmest. Nii suudavad osalejad vabalt muid sõrmi liigutada, kirjutada, tunda ja tunnetada ilma ahelat katkestamata.

Istungid peetakse kas täiesti pimedas või punase lambiga valgustatud ruumis. Mõlemal juhul on laual valgusplaadid. Need valgusplaadid on ruutjala suurused ning valmistatud kergetest puitplaatidest, millel on käepide, umbes nagu käsipeeglil. Ühelt poolt on valgusplaadid kaetud tsinksulfaadiga (fosforiseguga). Enne istungi algust valgustatakse neid magneesiumvalgusega.

Osalejad ei pea sageli isegi ruumist valgust välja lülitama, vaid meedium teeb seda ise, sest niipea kui ta hakkab oma toolil istudes transsi langema (mille puhul iseloomulikult esineb omamoodi luksumist või neelatamist) ja kui silmad sulguvad, kustub valgus iseenesest ning süttib punane valgus. Alalised istungitel osalejad rääkisid, et valguse kustumine ja süttimine toimub aeglaselt ja järk-järgult justnagu keerulise reostaadi kaasabil. Ise ma seda näinud ei ole.

Kluski eripära on osaliste, kuid enamasti absoluutselt täiuslike nägemuste ja nähtuste loomine. Osalise mateeriaks muutumise puhul on enamasti tegemist peaga. Need materialiseerunud pead ilmuvad peaaegu ootamatult meediumi kohale või taha ja veelgi sagedamini meediumist kaugel olevate istungil osalejate taha või vahele. Peale paari tugevat ja selgesti kuuldavat lööki vastu seina või lauda ilmuvad säravad tähed või sädemed, mis tõused laua kohale ning liiguvad ruumi lae poole. Ruumid on Varssavis, nagu kõigis Euroopa linnades, üsna kõrged, kindlasti üle 12 jala. Sinakad valgussädemed on hernetera kuni pähkli suurused ning neid on sageli tosinate kaupa. Need kõik liiguvad üheaegselt üsna suure kiirusega (3 - 4 jalga sekundis) istungil osalejate kohtade kohal kõikides suundades ning koonduvad parvedesse või paaridesse. Mõned kaovad, teised langevad paarikaupa alla istungil osalejate lähedale.

< “Arsti tähelepanekuid teispoolsusest”